ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Αντιστάθμιση Άεργου ισχύος

Γενικά

    Στην κατηγορία αυτή κατασκευάζουμε πίνακες αυτόματης διόρθωσης συντελεστή ισχύος ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης. Εκτός από το οικονομικό όφελος που συνεπάγεται η μείωση του λογαριασμού του ρεύματος, οι πυκνωτές με την άεργο ισχύ που παράγουν και την διοχετεύουν στο δίκτυο, εξασφαλίζουν μειωμένες διατομές των αγωγών καλωδίων, βελτιωμένους συντελεστές απόδοσης των κινητήρων και μείωση στην πτώση τάσης της εγκατάστασης.

    Επίσης κατασκευάζουμε και πίνακες με στραγγαλιστικά πηνία για την περίπτωση που η ισχύς των μη γραμμικών φορτίων είναι μεγαλύτερη του 15% της συνολικής ισχύος της εγκατάστασης καθώς και πίνακες με ενεργά φίλτρα απορρόφησης αρμονικών για τις περιπτώσεις που η ισχύς των μη γραμμικών φορτίων είναι μεγαλύτερη του 50% της συνολικής ισχύος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευών:

    Τα ερμάρια (πεδία) κατασκευάζονται από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα DCP πάχους 1,5 – 3mm. Κάθε πεδίο  είναι επισκέψιμο από μπροστά με πόρτα που φέρει εσωτερικούς μεντεσέδες, κλειδαριές ασφαλείας,  ελαστικό παρέμβυσμα αλλά και από την πίσω πλευρά του με μεταλλικό κάλυμμα αναρτημένο με κοχλίες.

    Τα πεδία είναι αρθρωτού τύπου, (modular design) έχουν τη δυνατότητα επέκτασης για σχηματισμό του πίνακα μεγέθους ανάλογου του εξοπλισμού του και του χώρου που θα τοποθετηθούν. Ο βαθμός προστασίας τους μπορεί να είναι ως IP66.

    Εκτός από τα πεδία τυποποιημένων μεγεθών, χρησιμοποιούνται πίνακες διαστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Η δομή του κάθε πίνακα είναι τέτοια ώστε να διευκολύνεται η συντήρησή και η αντικατάσταση του εξοπλισμού. Το διακοπτικό υλικό και τα όργανα μέτρησης μπορούν να τοποθετηθούν στην πρόσοψη του πίνακα για τον εύκολο χειρισμό αλλά και τον οπτικό έλεγχο της κατάστασής του.