ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Μεταγωγής - Παραλληλισμού Η/Ζ

Γενικά

Στην κατηγορία αυτή κατασκευάζουμε πίνακες για τον έλεγχο της αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας ενός ή και παραπάνω ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευών:

    Τα ερμάρια (πεδία) κατασκευάζονται από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα DCP πάχους 1,5 – 3mm. Κάθε πεδίο  είναι επισκέψιμο από μπροστά με πόρτα που φέρει εσωτερικούς μεντεσέδες, κλειδαριές ασφαλείας,  ελαστικό παρέμβυσμα αλλά και από την πίσω πλευρά του με μεταλλικό κάλυμμα αναρτημένο με κοχλίες.

    Τα πεδία είναι αρθρωτού τύπου, (modular design) έχουν τη δυνατότητα επέκτασης για σχηματισμό του πίνακα μεγέθους ανάλογου του εξοπλισμού του και του χώρου που θα τοποθετηθούν. Ο βαθμός προστασίας τους μπορεί να είναι ως IP66.

    Εκτός από τα πεδία τυποποιημένων μεγεθών, χρησιμοποιούνται πίνακες διαστάσεων ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Η δομή του κάθε πίνακα είναι τέτοια ώστε να διευκολύνεται η συντήρησή και η αντικατάσταση του εξοπλισμού. Το διακοπτικό υλικό και τα όργανα μέτρησης μπορούν να τοποθετηθούν στην πρόσοψη του πίνακα για τον εύκολο χειρισμό αλλά και τον οπτικό έλεγχο της κατάστασής του.